top of page
חזור לתחילת הדף

לאמנות היהודית היסטוריה ארוכה ומגוונת, עם שורשים שניתן לייחסם עוד מימי קדם. אמנים יהודים גם תרמו תרומות חשובות למגוון רחב של סגנונות ותנועות אמנותיות, כולל אקספרסיוניזם, סוריאליזם ואקספרסיוניזם מופשט. האומנות היהודית מילאה תפקיד משמעותי בעיצוב הנוף האמנותי ובביטוי הזהות והמורשת היהודית.

1/2
יודאיקה

יודאיקה .

ישראליאנה

חגי ישראל.

ישראליאנה